Laatste Projecten

effectmeting van cultuuronderwijs

In samenwerking met Openbaar Onderwijs Groningen (OOG) en CANONCultuurcel ga ik vanuit de Rijksuniversiteit Groningen onderzoeken wat het effect is van cultuuronderwijs op de metacognitieve vermogens van leerlingen.

Lees meer »

Laatste Nieuws

Cultuurprofs in het s(b)o afgelopen

Het project Cultuurprofs is ten einde. Twee jaar lang hebben vakdocenten en leerkrachten uit het s(b)o samen cultuuronderwijs gemaakt en geveven aan hun leerlingen.

Lees meer »
Geschreven door Theisje van Dorsten op 11-09-18

Binnenkort

presentatie resultaten Speciaal Verbeeld

Op 5 november is de afsluitende bijeenkomst van het onderzoeksproject Speciaal Verbeeld, waar ik samen met Zoë Zernitz en kunstvakdocenten Saskia Pekelharing en Simone Roerig heb onderzocht hoe je verbeeling kunst stimuleren bij kinderen in het speciaal onderwijs. Een definitieve agenda voor deze dag volgt nog. Ik kan al wel verklappen dat de resulaten heel interessant en zeker ook verrassend zullen zijn!

Voor nadere inlichtingen kun je ook terecht bij MArian van Miert (LKCA): MarianvanMiert@lkca.nl

Lees meer »
Datum 2019-11-05