Cultureel bewustzijn

Door mijn promotieonderzoek heb ik inzicht gekregen in hoe kinderen reflecteren op hun eigen cultuur en die van anderen en hoe hun cultureel bewustzijn zich ontwikkelt. Dit levert interessante nieuwe invalshoeken op om cultuuronderwijs op een dusdanige manier vorm te geven, uit te voeren en te evalueren dat de aansluiting bij de ontwikkeling van het kind centraal staat.

Daarnaast heb ik me het wetenschappelijke theoretisch kader van Prof. Van Heusden eigen gemaakt en verder verbonden met andere visies en theorieën in het veld. Dit kader geeft inzicht in de vraag die ten grondslag ligt aan het cultuuronderwijs: wat is culturele cognitie nu eigenlijk en wat kunnen we er mee? Het biedt daarmee handvatten om cultuuronderwijs steviger in het onderwijs te verankeren en de onderlinge samenhang tussen de culturele vakken beter te begrijpen. Bovendien helpt het om een duidelijke visie op cultuur te kunnen formuleren en cultuureducatieve programma’s te kunnen evalueren. Het kader kan ook gebruikt worden als theoretisch fundament voor vakoverstijgend werken omdat het inzicht geeft in de samenhang, verschillen en overeenkomsten tussen verschillende (school)vakken en disciplines.

Tijdens mijn promotieonderzoek heb ik gewerkt met leerkrachten basisonderwijs, vakleerkrachten en schoolleiders om hun kennis van cultuuronderwijs te verbreden en te verdiepen. Omgekeerd heb ik ontzettend veel geleerd van deze lessen uit de praktijk over hoe je wetenschap en dagelijkse lespraktijk met elkaar kunt verbinden.

Laatste nieuws

lezing Het Paleis Groningen

lezing voor schooleiders over cultuuronderwijs, samenwerking met culturele omgeving en inzetten van kunstvakdocenten lezing voor schooleiders over cultuuronderwijs, samenwerking met culturele omgeving en inzetten van ku… Lees meer »
Datum 21-11-18
Geschreven door Theisje van Dorsten op 29-10-18

Cultuurprofs in het s(b)o afgelopen

Het project Cultuurprofs is ten einde. Twee jaar lang hebben vakdocenten en leerkrachten uit het s(b)o samen cultuuronderwijs gemaakt en geveven aan hun leerlingen. Bij de evaluatie bleek dat er veel geleerd was over en… Lees meer »
Geschreven door Theisje van Dorsten op 11-09-18

lezing MAAS en Villa Zebra

Woensdag 19 september ben ik te gast in Rotterdam bij MAAS theater en dans en Villa Zebra Regelmatig kom ik de mensen van MAAS en Villa Zebra tegen bij bijeenkomsten en lezingen. Ook heb ik vorig jaar een evaluatie van … Lees meer »
Datum 19-09-18
Geschreven door Theisje van Dorsten op 11-09-18

artikel onderzoeksconferentie LKCA online!

Het stuk dat ik schreef n.a.v. de LKCA OCC van 2018 is gepubliceerd Het stuk dat ik schreef n.a.v. de LKCA OCC van 2018 is gepubliceerd. Hier vind je ook een reflectie op onderzoek van Ariane van Heijningen en een versl… Lees meer »
Geschreven door Theisje van Dorsten op 08-05-18

Thomas More inspiratiemiddag cultuuronderwijs

Wat kun je vanuit het kader van Cultuur in de Spiegel zeggen over de onderwijspraktijk? Op de inspiratiemiddag van de Thomas More Hogeschool zoek ik het uit! Wat kun je vanuit het kader van Cultuur in de Spiegel zeggen … Lees meer »
Datum 29-05-18
Geschreven door Theisje van Dorsten op 08-05-18

Inspiratiedag CiS in Mechelen

Voor het eerst met Dirk Monsma als duo opgetreden in Vlaanderen: voor herhaling vatbaar! In Vlaanderen timmeren ze hard aan de weg met Cultuur in de Spiegel: ook nu weer veel belangstellenden tijdens de Inspiratiedag d.… Lees meer »
Geschreven door Theisje van Dorsten op 09-06-17