Cultureel bewustzijn

Door mijn promotieonderzoek heb ik inzicht gekregen in hoe kinderen reflecteren op hun eigen cultuur en die van anderen en hoe hun cultureel bewustzijn zich ontwikkelt. Dit levert interessante nieuwe invalshoeken op om cultuuronderwijs op een dusdanige manier vorm te geven, uit te voeren en te evalueren dat de aansluiting bij de ontwikkeling van het kind centraal staat.

Daarnaast heb ik me het wetenschappelijke theoretisch kader van Prof. Van Heusden eigen gemaakt en verder verbonden met andere visies en theorieën in het veld. Dit kader geeft inzicht in de vraag die ten grondslag ligt aan het cultuuronderwijs: wat is culturele cognitie nu eigenlijk en wat kunnen we er mee? Het biedt daarmee handvatten om cultuuronderwijs steviger in het onderwijs te verankeren en de onderlinge samenhang tussen de culturele vakken beter te begrijpen. Bovendien helpt het om een duidelijke visie op cultuur te kunnen formuleren en cultuureducatieve programma’s te kunnen evalueren. Het kader kan ook gebruikt worden als theoretisch fundament voor vakoverstijgend werken omdat het inzicht geeft in de samenhang, verschillen en overeenkomsten tussen verschillende (school)vakken en disciplines.

Door samen te werken met scholen, opleiders, culturele organisatie en steunfunctieinstellingen, komen theorie en praktijk bij elkaar en kunnen elkaar versterken. Eerder opdrachtgevers zijn o.a.: het LKCA, MAAS theater en dans & Villa Zebra, Stichting Tamino, Kunstbalie, Plein C, Kunst&Cultuur, CANON Cultuurcel (Vlaanderen), Openbaar Onderwijs Groningen en Kenniscentrum Rotterdam (KCR)

Laatste nieuws

online lezing creativiteit bij K&C

Helaas ging het symposium over creativiteit niet door vanwege de coronacrisis. Helaas ging het symposium 'tijd voor creativiteit' niet door vanwege de coronacrisis. Er worden nu plannen gemaakt om op 3 juni alsnog een … Lees meer »
Datum 03-06-20
Geschreven door Theisje van Dorsten op 04-05-20

publicatie Speciaal Verbeeld binnenkort beschikbaar

Het onderzoek Speciaal Verbeeld is afgerond en er wordt nu hard gewerkt aan een mooie vormgeving Het onderzoek Speciaal Verbeeld is afgerond en er wordt nu hard gewerkt aan een mooie vormgeving voor de publicatie. Als h… Lees meer »
Geschreven door Theisje van Dorsten op 04-05-20

onderzoek Speciaal Verbeeld bijna afgerond

Het is bijna zover: de data van het onderzoek Speciaal Verbeeld is verzameld en geanalyseerd en in november volgt alweer de afsluiting! Wat was het een leuk jaar: een jaar lang mocht ik in de klassen van Saskia Pekelhar… Lees meer »
Geschreven door Theisje van Dorsten op 28-08-19

presentatie resultaten Speciaal Verbeeld

Op 5 november is de afsluitende bijeenkomst van het onderzoeksproject Speciaal Verbeeld, waar ik samen met Zoë Zernitz en kunstvakdocenten Saskia Pekelharing en Simone Roerig heb onderzocht hoe je verbeeling kunst stimu… Lees meer »
Datum 05-11-19
Geschreven door Theisje van Dorsten op 28-08-19

lezing Het Paleis Groningen

lezing voor schooleiders over cultuuronderwijs, samenwerking met culturele omgeving en inzetten van kunstvakdocenten lezing voor schooleiders over cultuuronderwijs, samenwerking met culturele omgeving en inzetten van ku… Lees meer »
Datum 21-11-18
Geschreven door Theisje van Dorsten op 29-10-18

Cultuurprofs in het s(b)o afgelopen

Het project Cultuurprofs is ten einde. Twee jaar lang hebben vakdocenten en leerkrachten uit het s(b)o samen cultuuronderwijs gemaakt en geveven aan hun leerlingen. Bij de evaluatie bleek dat er veel geleerd was over en… Lees meer »
Geschreven door Theisje van Dorsten op 11-09-18